Img 20181204 162431
menu

ACG consulting s.r.o.

Konzultačno-poradenská spoločnosť so zameraním na strategické personálne riešenia.

language Web: www.acg.sk
business Sektor: Personálne poradenstvo, Strategické rozhodnutia v oblasti ľudských zdrojov
people Počet zamestnancov: 4

Našou doménou je výber a hodnotenie stredného a TOP manažmentu, ako aj netradičné druhy vzdelávaní.

V prvých rokoch pôsobenia sa naša spoločnosť primárne orientovala na hodnotenie zamestnancov a hodnotenie ich výkonnosti. Pozitívnu spätnú väzbu sa spoločnosť snažila využiť aj v oblasti recruitingu a vzdelávania zamestnancov. Vysokú pridanú hodnotu vidíme najmä pri pozíciách stredného a vyššieho manažmentu. Dôvodom je sofistikovaný výber, realizovaný formou priameho oslovenia (headhunting) s využitím hodnotenia pracovnej charakteristikyMáte záujem u nás pracovať? Dajte nám o sebe vedieť a pošlite nám nezáväzný záujem.

Pohľad do firmy

Img 20181204 162431